تبلیغات
ﺭﺍﯾﺤﻪ ﻇﻬﻮﺭ - Down with USA is not just a slogan, it is a belief/مرگ بر آمریکا یک عقیده است
ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺧﺪﺍﯼ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮ ﺍﺯ ﻧﺎﻭﻫﺎﯼ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ...