تبلیغات
ﺭﺍﯾﺤﻪ ﻇﻬﻮﺭ - من واقعه غدیر رو در 60ثانیه اثبات می کنم...
ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺧﺪﺍﯼ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮ ﺍﺯ ﻧﺎﻭﻫﺎﯼ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ...