تبلیغات
ﺭﺍﯾﺤﻪ ﻇﻬﻮﺭ - از دید رهبر انقلاب افراطیون چه کسانی هستند؟؟؟؟
ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺧﺪﺍﯼ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮ ﺍﺯ ﻧﺎﻭﻫﺎﯼ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ...