تبلیغات
ﺭﺍﯾﺤﻪ ﻇﻬﻮﺭ - نیویورکر: «قاسم سلیمانی» قدرتمندترین عامل در خاورمیانه است
ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺧﺪﺍﯼ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮ ﺍﺯ ﻧﺎﻭﻫﺎﯼ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ...