تبلیغات
ﺭﺍﯾﺤﻪ ﻇﻬﻮﺭ - این متن برسد به دست نعیمه اشراقی
ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺧﺪﺍﯼ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮ ﺍﺯ ﻧﺎﻭﻫﺎﯼ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ...