تبلیغات
ﺭﺍﯾﺤﻪ ﻇﻬﻮﺭ - هدف اسرائیلی ها حتی روی لباسهایشان درج شده
ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺧﺪﺍﯼ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮ ﺍﺯ ﻧﺎﻭﻫﺎﯼ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ...