تبلیغات
ﺭﺍﯾﺤﻪ ﻇﻬﻮﺭ - دیکتاتورها به مقصد نمی رسند...
ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺧﺪﺍﯼ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮ ﺍﺯ ﻧﺎﻭﻫﺎﯼ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ...