تبلیغات
ﺭﺍﯾﺤﻪ ﻇﻬﻮﺭ - سردار سلیمانی:چرا از سوریه حمایت می کنیم
ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺧﺪﺍﯼ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮ ﺍﺯ ﻧﺎﻭﻫﺎﯼ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ...