تبلیغات
ﺭﺍﯾﺤﻪ ﻇﻬﻮﺭ - نظر مقامات بزرگ دنیا در مورد امام خامنه ای چیست؟
ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺧﺪﺍﯼ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮ ﺍﺯ ﻧﺎﻭﻫﺎﯼ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ...